xbohny-198.jpg

Stausee 1972

| Friedel Bohny | Juli | 2010

xbohny-113.jpg

Pferde in der Camarque

| Friedel Bohny | Juli | 2010

xbohny-101.jpg

Provence 1977

| Friedel Bohny | Juli | 2010